top of page

Cena reklamních služeb

„Měním vaše investice do reklamy v zisk.“


Veškeré cenové nabídky tvoříme individuálně a na míru klientovi, uvedený ceník slouží pro základní orientaci.

Klienty smluvně nezavazujeme, pouze fakturujeme dopředu domluvenou správu. 

U nových klientů je minimální fakturace na 2 až 3 měsíce dopředu, k ceně správy individuálně připočítáváme náklady na založení nových reklamních kampaní, pokud to je potřeba.

Našim cílem je dlouhodobá spolupráce, která pomůže vašemu byznysu růst díky vhodné investici reklamy.

Základní správa

Cena od 7 000 Kč + DPH / měsíc

Správa kampaní určená pro obory služeb a malé e-shopy do 5ti položek s investicí do reklamy kolem 10 000 Kč. Měsíční online reporting výsledků.

Plná správa

Cena od 12 000 Kč + DPH / měsíc

Správa kampaní pro e-shopy pracující s inzercí na vybrané kategorie, potažmo stovky či nižší tisíce položek.

Po domluvě konzultace dalších reklamních systémů, zbožových srovnávačů, sociálních sítí atd. Pravidelný měsíční reporting včetně osobní schůzky.

VIP správa

Cena od 20 000 Kč + DPH / měsíc

Komplexní správa celého online marketingu, PPC kampaně, zbožové srovnávače a vyhledávače. Správa více reklamních účtů a zahraniční kampaně. Konzultace webu, poradenství v rámci SEO, sociálních sítí a jiné. Přednostní řešení požadavků, nadstandardní reporting výsledků a osobní schůzky dle potřeby.

Cena: Seznam

Cena webových služeb

Níže vypsané služby jsou primárně vázané na správu reklamních kampaní, ale můžeme je řešit i individuálně.

Cena je orientační vycházející z potřeb klienta.

SEO a copywriting

Cena od 1 000 Kč + DPH / hodina

Tvorba reklamních textů a popisků s ohledem na smysluplnost sdělení nejen pro čtenáře, ale i v ohledu na SEO faktory. V případě vážných technických nedostatků konzultace s externími specialisty.

Tvorba webu/e-shopu

Cena od 10 000 Kč + DPH

Tvorba webu či e-shopu v rámci šablony, konzultace klientových představ, poradenství v rámci funkčnosti a uživatelské přívětivosti. Cena individuální dle rozsahu a potřeby využít externí programátory. Cena nezahrnuje náklady na grafiku a copywriting.

Výroba bannerů

Cena od 3 000 Kč + DPH

Tvorba bannerů dle specifik reklamních systémů s ohledem na výkon při plnění reklamního cíle.

bottom of page